O klubu

  TRENER TELEFON E-POŠTA SELEKCIJA
  Marko SAJOVIC
030 301 525 marko.sajovic@yahoo.com člani, U11
  Igor LUKANČIČ 031 418 419 U17 (kadeti)
  Zoran MATOVIĆ 041 845 531   vratarji
  Sandi ILINČIČ 041 772 290 U11
  Dalibor MARKOVIĆ 031 336 789 dalibor.markovic@loterija.si U19 (mladinci), U9
  Gorazd STOJANOVIČ 031 892 551 gorazd.stojanovic@siol.net U12
  Aleš SVETLIN
068 128 141
U10, U8
  Andraž DVORŠEK 031 538 871
andraz.dvorsek@gmail.com 
U19 (mladinci), U15
  Iztok PRIVERŠEK 031 741 665
iztok.priversek@telekom.si
U13 B
  Blaž PUC 041 527 614 U13