O klubu

  TRENER TELEFON E-POŠTA SELEKCIJA
Marko SAJOVIC 030 301 525
marko.sajovic@yahoo.com
člani, U19 B
Igor LUKANČIČ 031 418 419 U17 B
Zoran MATOVIĆ 041 845 531 zoran.matovic0@gmail.com  vratarji
Sandi ILINČIČ 041 772 290 U11
Dalibor MARKOVIĆ 031 336 789 dalibor.markovic@loterija.si U19, U10
Gorazd STOJANOVIČ 031 892 551 gorazd.stojanovic26@gmail.com U13
Andraž DVORŠEK 031 538 871
andraz.dvorsek@gmail.com 
U19, U15
KLEMEN BOSKOVIČ 070 711 536
klemen.boskovic@gmail.com
U9
Blaž PUC 041 527 614 U17
Jure CIMBOLA 041 445 404 cimbolajure@gmail.com U12
Blaž BREZOVAČKI 031 472 046 breza.blaz@gmail.com U15 B
Aleš SVETLIN 068 128 141 ales.svetlin@gmail.com U8