O klubu

  TRENER TELEFON E-POŠTA SELEKCIJA

Marko SAJOVIC

030 301 525 marko.sajovic@yahoo.com ČLANI, U10
Igor LUKANČIČ 031 418 419 U15 B
Zoran MATOVIĆ 041 845 531 zoran.matovic0@gmail.com  vratarji
Sandi ILINČIČ 041 772 290 U11, U13 B
Dalibor MARKOVIĆ 031 336 789 dalibor.markovic@loterija.si U19, U10
Gorazd STOJANOVIČ 031 892 551 gorazd.stojanovic26@gmail.com U12
Aleš SVETLIN
068 128 141
U19 B
Andraž DVORŠEK 031 538 871
andraz.dvorsek@gmail.com 
U19, U15 A
Iztok PRIVERŠEK 031 741 665
iztok.priversek@telekom.si
U8
Blaž PUC 041 527 614 U13 A, U17
Jure CIMBOLA 041 445 404 cimbolajure@gmail.com U13 B, U12