O klubu

  TRENER TELEFON E-POŠTA SELEKCIJA
  Marko SAJOVIC
030 301 525 marko.sajovic@yahoo.com ČLANI, U10
  Igor LUKANČIČ 031 418 419 U17 
  Zoran MATOVIĆ 041 845 531   vratarji
  Sandi ILINČIČ 041 772 290 U11, U13 B
  Dalibor MARKOVIĆ 031 336 789 dalibor.markovic@loterija.si U19, U10
  Gorazd STOJANOVIČ 031 892 551 gorazd.stojanovic@siol.net U12
  Aleš SVETLIN
068 128 141
U19 B
  Andraž DVORŠEK 031 538 871
andraz.dvorsek@gmail.com 
U19, U15 A
  Iztok PRIVERŠEK 031 741 665
iztok.priversek@telekom.si
U8, U15 B
  Blaž PUC 041 527 614 U13 A, U15 A, U15 B
  Jure CIMBOLA 041 445 404 cimbolajure@gmail.com U13 B, U12