Novice

TRENERSKA PIRAMIDA V SEZONI 2018/2019

Trenerska piramida bo sestavljena takole...

ČLANI - Marko Sajvoic

U19 - Dvoršek Andraž, pomočnik Dalibor Marković

U17 - Igor Lukančič, pomočnik Roman Ivanuša

U15 - Dvoršek Andraž, pomočnik Roman Ivanuša

U13 - Blaž Puc

U12 - Gorazd Stojanović

U11 - Sandi Ilinčić, pomočnik Sajovic Marko

U10 - Aleš Svetlin

U9 - Dalibor Marković

U8 - Aleš Svetlin (občasni pomočnik Dvoršek Andraž)

TRENER VRATARJEV - Zoran Matović