POSLANSTVO

Poslanstvo NK Arne Tabor 69 Šmartno, Vižmarje, je kakovostno delo z mladimi selekcijami nogometašev, pri čemer se mladim nogometašem hkrati omogočijo pogoji za osebnostno, gibalno in socialno rast. Kot temeljna celica družbe je v središču delovanja kluba družina, zato imajo v klubu pomembno vlogo starši, ki s svojim prostovoljnim delovanjem sooblikujejo zdravo, naravno okolje za razvoj otrok, ter tako pripomorejo k skladnosti in sožitju delovanja kluba ter lokalnega okolja.

VIZIJA

Vizija delujočih v NK Arne TAbor 69 je zagotovitev kakovostnega in prijetnega okolja za razvoj otrok na področju nogometne vadbe. Trenerji, vodstvo, starši vseskozi stremimo k izboljšanju procesov in pogojev delovanja našega kluba in širitev vpetosti kluba v lokalno okolje, s tem pa zagotavljamo pogoje za dobro počutje vseh naših obstoječih in tudi bodočih članov, z namenom zagotovitve dolgoročnega obstoja kluba in nogometne dejavnosti na območju Vižmarj, Šmartna in širše.