PODPIRAJMO OTROKE PRI ŠPORTU!

PODPIRAJMO OTROKE PRI ŠPORTU!
Starši, morajo biti vključeni v celostno zgodbo otrokovega športnega udejstvovanja, saj so ključni dejavnik za optimalen otrokov razvoj in njegovo vzgojo. Le ob sodelovanju s trenerjem bo razvoj tak, kot si ga nogometaš zasluži in kakršnega potrebuje!

Omogočite otroku, da se ukvarja s športom, ki ga zanima, čeprav izbrani šport ni vaš najljubši.
Pomagajte otroku, da bo sprejemal šport kot zabavo. Bolj ko bo otrok na treningih sproščen in igriv, več se bo naučil in tudi bolje tekmoval.
Učite otroka, naj spoštuje svojega trenerja.

Glejte tekme, NE treningov. Otrok potrebuje na treningu spodbudno okolje, da se bo lahko popolnoma sprostil ter predal vodenju trenerja in sodelovanju v skupini. Ob prisotnosti staršev bo otrok veliko bolj zadržan, kot bi bil sicer.

Zavedajte se, da sta otrokov telesni in gibalni razvoj dolgotrajna procesa in da narave ni mogoče prehitevati. Vsak otrok je enako čudovit in poseben na svoj način. Osredotočite se predvsem na pozitivne sposobnosti in lastnosti svojega otroka ter jih spodbujajte.

Dovolite otroku, da včasih naredi kakšno napako in se iz nje kaj nauči. Ne uporabljajte negativnih kritik, pač pa skušajte otroka usmeriti, da bo razumel vsebino napake, predvsem pa, da ga bo izkušnja okrepila za življenje.

Ne enačite uspeha z zmago na tekmah in neuspeha s porazom. Tekme so v športu mladih zelo dragocena za pridobivanje pozitivnih izkušenj za življenje. Pomembna sta trud in prizadevnost otrok na tekmi ter njihov odnos do sotekmovalcev in nasprotnikov. Zato se izogibajte poveličevanju zmag in negativnim kritikam ob porazih.

Trenerji naj imajo vlogo trenerjev in starši vlogo staršev. Starši se morajo čim bolje dopolnjevati s trenerjem, saj lahko z upoštevanju njegovih navodil, zahtev in pravil tudi sami izkažejo podporo in zaupanje v njegovo delovanje, s tem pa dajejo vedeti otroku, da je glavna beseda v njegovem športnem razvoju beseda trenerja!

Nikoli ne primerjate znanja ali sposobnosti svojega otroka z drugimi. S tem ne boste naredili nič dobrega za otrokovo samopodobo.

FAIR PLAY / POŠTENA IGRA naj vas spremlja povsod na vsakem koraku življenja!

Predsednik NK Arne Tabor '69