ZAHVALA DRUŽINE VUKŠINIČ

Dragi Petrovi prijatelji, ljubitelji kluba Arne Tabor!

Hvala za vašo plemenitost. Ob Petrovem prezgodnjem slovesu ste, namesto za nakup sveč in cvetja, denar namenili za prispevek njegovemu najljubšemu klubu. V vseh aktivnih letih se je, kot član in predsednik športnega društva, zavzemal za napredek kluba ter kot sponzor s svojim podjetjem Tift d.o.o. k temu tudi veliko prispeval z nakupom potrebne opreme za igralce in za klub.

NK Arne Tabor 69 ste namenili 2.610,00 EUR. Denar bo predan upravi kluba, ki ga bo namenila ekipam, igralcem in klubu. Tam, kjer se najbolj potrebuje.

Peter bi si to želel in naj bo to v njegov spomin. Najlepša hvala.

Družina VukšiničDonacijo klubu v Petrov spomin lahko še vedno nakažete na transakcijski račun št. 

SI56 0203 2001 0659 091, odprt pri NLB d. d.

Namen: Donacija klubu

Sklic: 00 760202-2021